Coded to Pixel Perfection

Are you ready to show off & make some jaws drop?

We're A Creative Agency Located
In The Heart Of New York City

Keep In Touch

GeoWolf brings new possibilities
for staying connected with friends.

1
1

Riktig västkust utan krusiduller

 

PipeIsland vill att alla, oavsett förmåga och kunskaper, skall ges möjlighet till rekreation genom upplevelser och äventyr med riktig västkust, utan krusiduller. Vi engagerar oss i en levande svensk västkust där du skall kunna leva och bo, men också komma på kortare besök till, om du inte har förmånen att bosätta dig här.

PipeIsland grundades 2013 på Rörö, och vi har tagit Stora Pölsans fyr som del av vårt varumärke. Stora Pölsan och dess fyr representerar mycket av det vi tycker att riktig västkust står för. Väder och vind, karga granitklippor, salta hav och ett rikt djurliv – men även funktion och form utan krusiduller. PipeIslands uppgift är att, liksom den fyr som placerats där, visa vägen till fantastiska äventyr bortom gängse farleder. Vi kommer att utöka vårt erbjudande över tid, verka i egen regi och genom vårt stora nätverk samarbeta med andra lokala aktörer. Allt med syftet att du skall ges möjlighet att uppleva riktig västkust.

Tveka därför inte att kontakta oss om du vill göra just det – uppleva riktig västkust.

 

explore

Coded to Pixel Perfection

Are you ready to show off & make some jaws drop?

We're A Creative Agency Located
In The Heart Of New York City

Keep In Touch

GeoWolf brings new possibilities
for staying connected with friends.

 

 

Paddla kajak

Vi kan inte tänka oss ett bättre sätt att närma sig västkusten på än med kajak. Du smyger fram i ett perspektiv som ger dig känslan av att vara ett med naturen. Det tar ett par minuter att känna sig trygg och lära sig hur den skall manövreras, men efter det har du näst in till full access till allt det du inte kan nå med vanlig båt eller till fots.

Hyr havskajak av oss

 

Coded to Pixel Perfection

Are you ready to show off & make some jaws drop?

We're A Creative Agency Located
In The Heart Of New York City

Keep In Touch

GeoWolf brings new possibilities
for staying connected with friends.