PipeIsland vill att alla, oavsett förmåga och kunskaper, skall ges möjlighet till rekreation genom upplevelser och äventyr på riktig västkust, utan krusiduller. Vi engagerar oss i en levande svensk västkust där du skall kunna leva och bo, men också komma på kortare besök till, om du inte har förmånen att bosätta dig här.

PipeIsland grundades 2013 på Rörö, och vi har tagit Stora Pölsans fyr som del av vårt varumärke. Stora Pölsan och dess fyr representerar mycket av det vi tycker att riktig västkust står för. Väder och vind, karga granitklippor, salta hav och ett rikt djurliv – men även funktion och form utan krusiduller. PipeIslands uppgift är att, liksom den fyr som placerats där, visa vägen till fantastiska äventyr bortom gängse farleder. Vi kommer att utöka vårt erbjudande över tid, verka i egen regi och genom vårt stora nätverk samarbeta med andra lokala aktörer. Allt med syftet att du skall ges möjlighet att uppleva riktig västkust utan krusiduller.

Tveka därför inte att kontakta oss om du vill göra just det – uppleva riktig västkust utan krusiduller.